SATEC com a Laboratori d'Assaigs per a la Construcció, ve prestant des de 1991 els seus serveis d'assaigs per al control de qualitat de les obres d'edificació i altres tipus de construccions, aportant un servei personalitzat i de qualitat que poden avalar els nostres clients al llarg de tots aquests anys.